001
Portrait photo of Simona

Simona Abdallah

Coaching by Simona
v/ Simona Abdallah
Valbygårdsvej 64 A
DK-2500 Valby
Denmark

E:

Vil du være den bedste udgave af dig selv?

Coaching er for dig der ønsker at styrke dit personlige liv og udvikle dig professionelt. Coachens opgave er at lytte aktivt og sætte sig ind i din tankegang. Det handler om at hjælpe dig med at bryde de gamle hæmmende mønstre som står i vejen for at opnå målet og finde nogle nye alternativer, som vil give dig mere succes med det, du gerne vil. Coaching handler ikke om at fortælle dig hvad du skal med dit liv og hvordan du opnår dit mål, men få dig som klient til selv at indse dine ønsker og komme med en løsning til at opnå dine mål via coachens spørgeteknikker og en række coachingværktøjer som bl.a. er:

Livshjulet

Livshjulet giver dig en større afklaring af dit liv. Livshjulet er et værdifuldt værktøj, der hjælper dig med at få overblik over mange områder i dit liv. Det kan f.eks. være: familie, venner, karriere, sundhed, udvikling, børn, fritidsinteresser, arbejde osv., Ved brug af livshjulet får du klarlagt, hvilke områder du trænger til at arbejde dybere med, og hvilke du tilfreds med som de er.

De seks trin

Det handler om målafklaring – Hvad er det du vil? Er det det rigtige du vil, eller er det i virkeligheden noget andet? Vi finder frem til de forhindringer, der ligger i vejen for dig. Herefter skaber vi motivation, og dernæst arbejder vi med at bryde med de gamle, hæmmende mønstre og finder nye alternativer, for til sidst at få den succesfulde afslutning.

Gameplan

Gameplan er en metode, der hjælper dig til at afsætte tid til ugens vigtigste opgaver. Det handler om at reorganisere din hverdag og finde en løsning, der vil give dig mere tid og overskud til andre nye opgaver/handlinger, der mangler at blive fuldført. Gameplanens metoder gør dig mere effektiv - Du frigiver ganske enkelt energi og kræfter til dine opgaver, så du også får overskud til at lave de andre ting, du også gerne vil.

Regelprocessen

Regelprocessen er et meget effektivt værktøj, især når det handler om kommunikation i forhold til f.eks. din familie, kolleger, venner, partner mv. Mange af os har et utal af uskrevne regler for det ene og det andet. Et par eksempler på regler kan være at: Jeg føler mig først elsket af min kæreste, når han fortæller mig at jeg er elsket på en bestemt måde, med en bestemt tone i en bestemt situation, eller før jeg føler mig som en værdsat medarbejder, skal jeg høre det fra chefen på en bestemt måde, det kunne være at han smiler til mig, klapper mig på skulderen og fortæller mig, at firmaet er glad for mig. Dette er blot nogle typiske eksempler menneskets regler.

Beslutningsmodel

Hvis du står i en situation, hvor du har svært ved at tage stilling til, om du skal vælge det ene ønske frem for det andet, kan en beslutningsmodel gøre stor forskel. Du vil blive helt afklaret efter din coachingsession. Vær opmærksom på at arbejde med beslutningsmodellen vil tage op til tre sessioner.

Værdiafklaring

Vi har alle livsværdier, som vi ønsker at leve efter. Rækkefølgen på hvilke af vores værdier, der er de vigtigste er meget forskellig. Nogle eksempler på værdier er bl.a. kærlighed, sundhed, glæde, succes, frihed, humor, udvikling, leve i nuet, familie osv. Værdier er ikke et mål, men en følelse man lever efter. Hvad er dine værdier? Hvordan prioriterer du dem? Hvad er vigtigst for dig? Hvad kommer først, kærlighed eller succes? Anerkendelse eller lidenskab?

Værdier kan altid ændre sig - alt afhænger hvor du befinder dig i dit liv.

(* Værktøjskilde: Manning Inspire)